OVER ONS

W4U is onze naam. Wij zijn specialisten in het organiseren van evenementen en jongerencommunicatie.

Door onze kennis van evenementen en communicatie te combineren, kunnen wij totaalconcepten aanbieden, van het idee tot en met de uitvoering. Wij creëren, coördineren en regisseren ontmoetingen, die verder gaan dan de dag zelf.

W4U heeft de expertise in huis om elk project van de grond te tillen en tot een succes te maken. Onze diensten en expertise stellen we ter beschikking aan scholen, gemeente, overheidsinstanties en het MKB. Daarnaast initiëren wij projecten en gaan we samenwerkingsverbanden aan met stichtingen, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven.

Over Stichting W4U

Stichting W4U is opgericht in 2017 en staat onder toezicht van een driekoppig dagelijks bestuur, bestaand uit voorzitter Diego Pipicelli, secretaris Tiana Pengel en penningmeester Lilian Cardoso. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Martin Wijngaarden is directeur met een volledige volmacht. Hij ontvangt een management fee voor zijn werkzaamheden. Stichting W4U heeft geen betaalde krachten in dienst en werkt op projectbasis met diverse freelancers. De stichting volgt zoveel mogelijk de Governancecode Cultuur.

RSIN: 857210646
Bezoekadres: Stationsplein 16, 3112HJ Schiedam
Postadres: Postbus 4167, 3102GD Schiedam
Eerste inschrijving handelsregister: 23-01-2017
SBI-code: 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
Doelstelling: het bevorderen van belangstelling voor, beoefening van en affiniteit met kunst en cultuur; het promoten van gevarieerd aanbod in kunst en cultuur; het bevorderen van participatie.

Jaarrekening 2017 Stichting W4U